ADRES WYSYŁKI ODPADÓW KURIEREM

58-150 Strzegom
Aleja Wojska Polskiego 75
czynny 24h

Logistyka
+48 600 970 281
transport@tkmrp.pl

CENTRALA ADMINISTRACYJNA

52-427 Wrocław
ul. Kupiecka 10
.

Menedżer projektu
+48 794 40 40 46
elektroodpady@tkmrp.pl

Nasza oferta skierowana jest m.in. do firm i instytucji, które wytwarzają elektrośmieci. Posiadamy kontenery hakowe, bramowe, samochody dostawcze z windami oraz tiry z pozwoleniami na międzynarodowy transport odpadów.

Recykling sprzętu komputerowego, urządzeń IT

Oferujemy najwyższej jakości usługi związane z recyklingiem elektroodpadów, takich jak urządzenia komputerowe. Przyczyną wzrostu znaczenia recyklingu tego typu sprzętu jest spadek jego czasu użytkowania. Przez ograniczoną żywotność urządzeń IT konieczna jest częstsza wymiana, co powoduje zwiększenie się ilości elektroodpadów.

Zużyty sprzęt komputerowy a środowisko

Najważniejszym powodem przemawiającym za recyklingiem sprzętu komputerowego jest środowisko. Sprzęty elektryczne zbudowane są z materiałów, które nie ulegają naturalnemu rozkładowi, jednak z łatwością mogą być ponownie wykorzystane w innych produktach. Recykling oszczędza zarówno nieodnawialne surowce naturalne, które ulegają ciągłej eksploatacji, jak i energię potrzebną przy produkowaniu nowego sprzęt komputerowego. Minimalizacja odpadów zmniejsza konieczność ich składowania, więc nie trzeba powiększać istniejących lub tworzyć nowych wysypisk śmieci.

Nie wszyscy wiedzą, że zużyty sprzęt komputerowy zawiera substancje szkodliwe nie tylko dla środowiska, ale również dla ludzi i zwierząt. Mowa tutaj o rtęci, ołowiu, związkach bromu, kadmie, chromie, niklu oraz freonie i azbeście. Zanieczyszczają one glebę, wodę i powietrze, co negatywnie wpływa na cały ekosystem. U ludzi mogą wystąpić zaburzenia słuchu, wzroku i mowy, prowadzą do uszkodzenia serca, wątroby i nerek oraz powodują choroby skórne. Negatywnie wpływają na układ oddechowy i krążenia, a w skrajnych przypadkach mogą powodować zmiany nowotworowe. Recykling urządzeń komputerowych skutecznie temu zapobiega.

recykling sprzętu it

Bezpieczeństwo danych dzięki recyklingowi urządzeń IT

Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest bezpieczeństwo naszych danych, które przy złej utylizacji sprzętu komputerowego mogą dostać się w niepowołane ręce i zostać wykorzystane. Istnieje wiele metod niszczenia dysków. Można to zrobić za pomocą specjalnego oprogramowania bądź fizycznie niszcząc nośnik. W naszym zakładzie odbywa się to poprzez zmielenie dysku na drobną frakcje przypominającą konsystencją granulat, co sprawia, że dane są nie do odzyskania.

Proces recyklingu sprzętu komputerowego

Wszystko rozpoczyna się od zbiórki odpadów, którą można przeprowadzić, zamawiając firmę zajmującą się wywozem elektrośmieci.

Prawidłowo przeprowadzony proces recyklingu dzieli się na trzy etapy:

➤ Etap 1: Recykling pierwszego stopnia, który obejmuję modernizację i naprawę sprzętów w celu przywrócenia ich pierwotnej funkcji i ewentualnemu użyciu lub sprzedaży.

➤ Etap 2: Recykling drugiego stopnia polega na demontażu urządzeń komputerowych, w celu ponownego wykorzystania niektórych elementów w procesie produkcji.

➤ Etap 3: Recykling trzeciego stopnia obejmuje sortowanie i rozdrabnianie sprzętu w celu odzyskania jak największej ilości surowców.

Regulacje prawne dot. recyklingu urządzeń komputerowych

Proces utylizacji elektroodpadów jest regulowany zarówno przez polskie prawo, jak i Unię Europejską. Podstawowym aktem prawnym w naszym kraju, dotyczącym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jest „Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”. Określa ona obowiązki podmiotów wprowadzających na terytorium kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – w tym urządzeń IT, jak również użytkowników sprzętu i organizacji zajmujących się odbiorem i wywozem elektrośmieci.

Jeśli chodzi o Unię Europejską, regulującym aktem prawnym jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WEEE) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 2012 roku. Precyzyjnie określa ona działania, jakie powinny zostać przeprowadzone w trakcie utylizacji. Prowadząc działania, takie jak recykling urządzeń IT i recykling sprzętu komputerowego, ściśle trzymamy się wytycznych, dzięki czemu nasi klienci mogą mieć pewność, że recykling wykonywany jest w sposób legalny i zgodny z obowiązującym prawem.

Recykling urządzeń komputerowych jest bardzo istotnym procesem, który ma znaczny wpływ na środowisko oraz nasze życie. Zachęcamy do korzystania ze sprawdzonych i efektywnych metod pozbywania się zużytego sprzętu IT. Prowadzimy także skup kabli oraz skup silników elektrycznych.

Specjalizujemy się również w niszczeniu dysków twardych oraz nośników danych. Naszym klientom gwarantujemy poufność oraz profesjonalizm. Sprawdź > NISZCZENIE DYSKÓW

W przypadku zainteresowania nasza ofertą w zakresie recyklingu sprzętu komputerowego, prosimy o kontakt:

794 022 466
✉ zlom@tkmrp.pl

Skontaktuj się z nami

Adres wysyłki odpadów kurierem

Adres

58-150 Strzegom
Aleja Wojska Polskiego 75
czynny 24h

Centrala administracyjna

Adres

52-427 Wrocław
ul. Kupiecka 10

Nasze usługi

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez b2brecykling.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)